top of page

FUNDED PROJECTS 2024

Across District

Project name                                                                          Organisation name

Whakaora Kai Gleaning Project                                             Whakaora Kai Food Rescue Northland Limited

Far North District

Project name                                                                          Organisation name

Kia Haanga Ahuwhenua                                                         Kia Haanga Whakarereke Society INC

#ProjectNorthland                                                                   Whenua Warrior Charitable Trust

The Healing Garden                                                                Rongopai House Community Trust

Purapura Peruperu                                                                  Āteanui Limited

Te Maara o Puhikairarunga                                                     Te Riingi Marae

Juicy Kai Māra                                                                         Juicy Kai Māra

Irrigation and Garden Covers                                                  Kai Manawa Gardens

Puhipuhi Gardens                                                                   Puhipuhi Gardens

Tauteihiihi Marae Maara Project                                             ​Tau Te Ihi Ihi Marae

Te Maru O Tukemahoe                                                            Kaka Gardens 

Kai Ora Taemaro Māra Kai Project                                         Taemaro Marae Committee

Fruit Trees for all                                                                     Te Pokapu Tiaki Taiao O Te Tai Tokerau Trust

Ngā Māra @ The Pā                                                               Whangaroa Health Services Trust

Te Huruhi Marae Awarua Trust Maara Kai Project                  Te Huruhi Marae - Awarua Trust

Kaipara District

Project name                                                                          Organisation name

Fungi Whare                                                                          Anne Pryor and Lucy Yates Partnership

Kaitiaki Gardens                                                                    Nga Tai Whakarongorua Marae

Whangārei District

Project name                                                                          Organisation name

Maara Kai                                                                               Bream Bay Community Support Trust

Whakakapari project                                                              WithIN NATURE Charitable Trust

Sustainability Project                                                              Korokota Marae

Tuakana Teina Project                                                            Maunu Garden Project Charitable Trust Inc

Hikurangi Food Forrest                                                           Hikurangi Friendship House Charitable Trust

Whanau Whenua Maara Kai                                                  Rangi Ehu Te Puea Rewha Trust

Otangarei Garden Oasis Project                                            I Have a Dream Charitable Trust

Making, growing, and sharing: the art of gardens                  TAKAHIWAI MAORI COMMITTEE. Est. 1977

"Food For Life Charity Garden"                                              Hare Krishna Food For Life Charitable Trust

Taimahi herbarium                                                                 Taimahi Trust

Raumanga Community Garden                                             It's Up To You Charitable Trust

Ngātiwai Maara Kai programme                                            Para Kore Marae Incorporated

Ngā Hapū o Whangārei Maara Kai programme                    Para Kore Marae Incorporated

FUNDING CLOSED

bottom of page